Aymara-folket i Peru

Aymara-folket
Aymara-folket viser frem sine håndarebeider

Aymara-folket er en urbefolkning i Andesregionen som er bosatt i Bolivia, Chile og Peru. De fleste bor i området rundt Titicacasjøen. De aymaraene vi traff, bodde på de kunstige Uros-øyene i Titicacasjøen.

Øyene er bygget av torv og siv. Hver tredje uke må det fylles på med en meter siv. For å komprimere sivet, arrangerer beboerne på øya fotballkamper og dansefester slik at sivet blir tråkket ned.

Aymara-folket
Aymara-folkets hjem – en hytte bygget av siv

En flytende øy kan bebos i fra ti til førti år. Når de når bunnen av sjøen, må det bygges en ny øy.   Hyttene aymaraene bor i, er laget av siv. Det bor fem til seks familier på hver øy. Etter at folket har begynte å ta imot turister, har de vært nødt til å gjøre noe med toalettforholdene sine. Toalettene er flyttet til en egen øye og man er nødt til p ut i båt for å kunne gjøre sitt fornødne.

Aymara-folket bygger båter av siv etter gammel tradisjon. Dog har de forbedret båtene ved å putte plastflasker inn i sivbuntene. Dette har ført til at båtene ikke trekker like mye vann og dermed varer lenger. 

Aymara-folket
Presidenten av Urosøyene til venstre i bilde, viser hvordan en flytende øye er oppbygd.

Til sammen bor ca 1500 mennesker på disse flytende øyene i Titicacasjøen. De lever av å vise øyene og hjemmene sine til turister. De selger sine håndarbeider til de besøkende. Barna går på skole på land.

Aymara-folket
Aymara-kvinne

Kvinnene utfører alt sitt arbeide mens de står på knærne. De har store helsemessige utfordringer av den grunn.

 

Aymara-folket ble, slik vi oppfattet det, behandlet bra av omgivelsene.